Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile

Navigand pe site-ul nostru va dati in mod automat acordul cu politica noastra de confidentialitate si cu termenii si conditiile folosirii acestui site web.
Acest lucru este mentionat prin mesajul de tip pop-up care apare la intrarea pe site pentru prima data.

Va puteti exprima dezacordul cu termenii si politicile noastre prin simpla parasire a site-ului inchizand fereastra sau tab-ul in care ati deschis site-ul, sau puteti bloca cookie-urile urmand pasii de mai jos.

Ne rezervam dreptul de a efectua modificari pe site, in Termeni si Conditii si in Politica de confidentialitate fara o notificare prealabila motiv pentru care va invitam sa consultati periodic aceasta pagina pentru a citi cea mai recenta versiune a acestora.

Cabinetul de Avocat CIOBOTARU ANA MARIA LOREDANA, în calitate de operator de date personale, respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

I. Temeiurile juridice ale prelucrării

A. Prelucrarea bazată pe consimțământ [art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR]
Prelucrările de date cu caracter personal bazate pe consimțământul persoanelor fizice pot avea scopuri diverse, cum ar fi promovarea Cabinetului prin intermediul anunțurilor comunicate prin e-mail.
B. Prelucrarea necesară pentru încheierea și executarea unui contract [art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR]
Prelucrările de date cu carcater personal sunt inerente în cazul încheierii contractelor de asistență juridică cu clienți persoane fizice, aceleași dispoziții fiind aplicabile și în cazul încheierii contractelor de colaborare cu avocații colaboratori externi ai Cabinetului.
C. Prelucrarea necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale [art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR]
Acest temei este aplicabil atunci când prelucrarea este necesară în vederea conformării unei obligații legale ce revine Cabinetului, de la care acesta nu poate deroga, cum ar fi:

1. Obligația de completare și păstrare a Registrului electronic al actelor întocmite de avocat, pecum și a altor evidențe reglementate de legislația privind organizarea activității de avocat;
2. Obligațiile de implementare a unor măsuri specifice de cunoaștere a clientelei și de raportare a unor tranzacții suspecte întemeiate pe Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării terorismului;
3. Obligații legale impuse de legislația fiscală pentru prelucrări de date cu caracter personal ale clienților persoane fizice în executarea contractului de asistență juridică sau ale avocaților colaboratori externi ai Cabinetului, în executarea contractului de colaborare, prin intermediul departamentului de contabilitate al Cabinetului.
D. Prelucrarea necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public [art. 6 alin. (1) lit. e) din GDPR]
Acest temei fundamentează prelucrarea datelor cu caracter personal ale părților adverse celor asiatate sau reprezentate de Cabinet sau ale unor terțe persoane, fiind inerente realizării actului de justiție.

II. Datele cu caracter personal ale minorilor

Cabinetul poate colecta și prelucra date cu caracter personal de la minori atunci când există consimţământul expres acordat în acest sens de către părinți sau reprezentanții legali. În cazul în care Cabinetul constată că a colectat în mod accidental date personale de la un minor, va elimina acele date în cel mai scurt timp posibil.

III. Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu dispozițiile GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:
A. Dreptul de acces, adică dreptul de a obține din partea Cabinetului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

•scopurile prelucrării;
•categoriile de date cu caracter personal vizate;
• destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;
• acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
• existența dreptului de a solicita Cabinetului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
• existența dreptului de a depune o plângere în fața Autorității de supraveghere sau o cerere la instanța de judecată ;
• în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora.

B. Dreptul la rectificare, adică dreptul de a obține de la Cabinet, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;
C. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), adică dreptul de a obține din partea Cabinetului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, respectiv obligația Cabinetului de a șterge datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care este incident dintre următoarele motive:

• datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
• vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) sau cu art. 9 alin. (2) lit. a) din GDPR, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
• vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (1) din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (2);
• datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
• datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Cabinetului în temeiul dreptului UE, sau al dreptului intern sub incidența căruia se află Cabinetul.

D. Dreptul la restricționarea prelucrării, atunci când:

• contestați exactitatea datelor, pentru perioada în care Cabinetul verifică exactitatea datelor;
• prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
• Cabinetul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
• v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

E. Dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat Cabinetului într-un format structurat, utilizat în mod curent, și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Cabinetului, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) din GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;
F. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

IV. Transferul datelor cu caracter personal

Cabinetul nu va divulga datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, cu excepția situației în care v-ați oferit consimțământul expres și prealabil în acest sens.
Din rațiuni strict tehnice, în vederea desfășurării activității Cabinetului, datele dumneavoastră ar putea fi dezvăluite unor colaboratori externi care își desfășoară activitatea în domeniul IT&C (spre exemplu, unui furnizor de soluții software pentru găzduirea site-ului, ori în vederea transmiterii de newsletter-uri din partea Cabinetului). În aceste cazuri ne vom asigura că partenerii menționați respectă securitatea și confidențialitatea informațiilor dumneavoastră.
Cabinetul poate dezvălui informațiile dumneavoastră personale, în cazul în care o astfel de acțiune este necesară potrivit legii, sau în cazul în care, în opinia Cabinetului, fundamentată pe buna-credință, o astfel de acţiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a răspunde oricăror solicitări și pretenții, sau pentru a proteja siguranța sau drepturile Cabinetului, ale clienților săi ori ale publicului în general.
Cabinetul nu transferă datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în afara Spațiului Economic European.

V. Securitatea datelor si cum puteti iesi din evidenta noastra

Cabinetul nu utilizează datele dvs. cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Cabinetul utilizează mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de Securitate și nu prelucrează date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care au fost colectate.
Pentru exercitarea efectivă a drepturilor, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail office@cabinetavocatgalati.ro, sau la biroul de lucru al Cabinetului situat în Galati, str. Domneasca nr. 10, bl P4, ap.4, judetul Galati.

VI. Politica de utilizare a Cookie-urilor

Cookie-urile nu contin programe software, virusi sau spyware si nu pot accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caracter personal si nu identifica personal utilizatorii de internet.

Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

VII. Cookie-uri folosite

Folosim doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe.

Cookie-urile per sesiune sunt temporare si raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web).

Cookie-urile fixe raman pe terminalul utilizatorului (fiind refolosite atunci cand acesta reviziteaza site-ul) pe o perioada definita in parametrii Cookie-ului sau pana cand sunt sterse manual de utilizator.

Cookie-urile sunt folosite de noi doar pentru a asigura buna functionare a site-ului si a serviciilor oferite si a face cat mai placuta navigarea pe site-ul nostru.

VIII. Cookie-uri chat live

Informatiile preluate de la utilizatorii chatului cunt stocate 24 de ore, dupa care sunt sterse automat.

  • tcx_customerID (identificator unic atribuit fiecarui vizitator)
  • tcx_received_msg (ne spune daca userul a mai conversat cu noi inainte)
  • wplc_cid (cookie ce stocheaza ID chat-ului)
  • wplc_hide (cookie ce permite eliminare chatului de pe ecran)
  • wplc_minimize (cookie ce minimizeaza chatul)
  • wplc_chat_status (cookie ce contine starea curenta a chat-ului, folosit pentru a determina daca a fost initiata o discutia de catre user sau daca acesta doar viziteaza site-ul)

Utilizatorii care blocheaza folosire cookie-urilor de catre browser pot experimenta disfunctionalitati ale chat-ului sau chiar imposibilitatea de a-l folosi.

IX. Cookie-uri Google Analytics

Cookie-urile Google Analytics sunt folosite pentru a ajuta site-ul sa analizeze modul in care utilizatorii navigheaza.
Toate informatiile colectate de acest tip de cookie sunt anonime, ne permit sa aflam numarul de utilizatori ai website-ului nostru si modul in care acestia se deplaseaza pe website atunci când il folosesc si au ca scop de a ne ajuta sa imbunatatim modul in care functioneaza website-ul.

Informatiile generate de cookie-ul cu privire la utilizarea de catre dvs. a site-ului (inclusiv adresa dvs. IP), vor fi transmise si stocate de Google pe serverele din Statele Unite.
Google poate transfera aceste informatii unor terte parti, in cazul in care acest lucru este solicitat prin lege, sau in cazul in care terte parti afecteaza procesul de informatii cu privire la numele Google.
Google nu va asocia adresa dvs. de IP cu orice alte date detinute de catre Google. Aveti dreptul sa refuzati utilizarea de cookie-uri prin selectarea setarilor corespunzatoare in browser-ul dvs.

Prin utilizarea acestui site web, sunteti de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastra de catre Google in modul si in scopurile mentionate mai sus.

XX. Stergerea sau blocarea Cookie-urilor

Se poate face folosind aplicatii dedicate sau metodele puse la dispozitie de browser-ul dumneavoastra.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Instructiuni de blocare a cookie-urilor: